Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-09-20T11:56:37+00:00

Bescherming van persoonlijke gegevens

HET BEDRIJF Nektar Natura d.o.o., e-mail: info@nektarnatura.com, is de beheerder van persoonlijke gegevens voor de website nektarnatura.com en alle domeinen die betrekking hebben tot het bedrijf.

Nektar Natura verplicht zich om de verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (ZVOP-1) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn ingediend.

Nektar Natura verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens van een persoon uitsluitend voor het doel waarvoor de persoon de gegevens heeft ingediend: communicatie met ons, reserveren van diensten, aanvragen, nieuwsbriefabonnement.

Bij de verwerking van indirect en direct ingediende gegevens zijn wij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waarin de rechten, plichten, principes en maatregelen worden vastgelegd om ongrondwettelijke, onwettige en ongerechtvaardigde inmenging in de privacy en waardigheid van een persoon bij de verwerking van persoonlijke gegevens te voorkomen.

De basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is een toestemmingsformulier op de website waar een klant de informatie invoert die nodig is voor communicatie/een bestelling.

Voor het verwerken van een bestelling of aanvraag slaat Nektar Natura de volgende persoonlijke contactgegevens op: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, …

Nektar Natura verbindt zich ertoe de gegevens niet bekend te maken aan derden buiten de EU en de EER of aan internationale organisaties op dit gebied, tenzij dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en van toepassing is op de gevallen die in dit document worden beschreven.

Om de bruikbaarheid van deze website te waarborgen, huurt Nektar Natura diensten van andere bedrijven en providers (IT-serviceproviders), wat betekent dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door providers die onze databases en applicaties hosten voor gegevensverwerkingsservices, of voor het verzenden van door u gevraagde informatie voor het verlenen van ondersteunende diensten, enz. We zullen dergelijke gegevens verstrekken aan externe serviceproviders of gegevens alleen toegankelijk maken voor zover dat voor een specifiek doel vereist is. De verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Externe dienstverleners van Nektar Natura zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Gedurende de tijdsperiode van ons beheer van persoonlijke gegevens, heeft een persoon het recht om persoonlijke gegevens in de database te bekijken, transcriberen, kopiëren, aanvullen, corrigeren, blokkeren en verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Men kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@nektarnatura.com.

Nektar Natura bewaakt de verkregen gegevens en voorkomt misbruik. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven. Nektar Natura verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens alleen op te slaan zolang dit absoluut noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn ontvangen.

Wanneer het niet langer nodig is om persoonlijke gegevens te beheren of na schriftelijke opzegging door de gebruiker (verzonden naar info@nektarnatura.com), worden de gegevens verwijderd of worden de relevante gegevensdragers vernietigd.

Gebruikers kunnen op elk moment een wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens aanvragen op het e-mailadres info@nektarnatura.com. In zo’n geval worden gegevens binnen de kortst mogelijke tijd verwijderd.

De gebruiker heeft het recht om in beroep te gaan bij de Information Commissioner van de Republiek Slovenië.

 

Gegevensmisbruik

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (ZVOP-1) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In geval van misbruik van gegevens, zullen wij u via e-mail informeren, binnen de kortst mogelijke tijd en uiterlijk binnen 72 uur na identificatie van een verkeerd gebruik.

 

Aansprakelijkheid

De website is ontwikkeld en wordt onderhouden met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan Nektar Natura niet garanderen dat alle informatie op de website up-to-date, nauwkeurig en correct is. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen. U wordt niet op de hoogte gesteld wanneer er cookies op uw computer worden geïnstalleerd. Het belangrijkste doel van cookies is om webservers in staat te stellen uw computer en webbrowser te herkennen, om de website aan te passen en te zorgen voor gebruikersgemak en snelheid. Cookies stellen ons in staat u de juiste informatie te tonen waarnaar u op zoek bent en in geïnteresseerd bent. Door informatie over uw website-instellingen te verzamelen en op te slaan met behulp van cookies, kunnen wij u een betere website en marketingervaring bieden. Cookies geven ons geen toegang tot uw computer en de informatie die wij via cookies verzamelen, omvat geen persoonlijke gegevens.

Nektar Natura behoudt zich het recht voor om haar beleid aangaande bescherming van persoonlijke gegevens (dit document) te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

 

Kamnik, 25 mei 2018